Заједница дигиталних школа у Европи доделила признања нашој основној школи

Вишеструка признања за ОШ "Ђура Јакшић"

ОШ "Ђура Јакшић" из Ћуприје добила је више признања од стране Заједнице дигиталних школа у Европи.

Наша школа понела је признања у следећим категоријама:

1. Селфи школски извештај
2. Менторство
3. Сарадња и умрежавање
4. Инфраструктура и опремљеност
5. Континуирани професионални развој
6. Настава и учење
7. Вредновање полазника школе
8. Дигиталне компетенције ученика
9. Руковођење

Дигитална школа представља европску образовну иницијативу, која помаже школама да боље интегришу дигиталну технологију у процес наставе и учења и препознају сопствену добру праксу. Више о њима можете сазнати на њиховом званичном веб сајту.