Беџ за сарадњу и умрежавање

О беџу за сарадњу и умрежавање

Школа има успостављену културу коришћења дигиталних технологија за комуникацију и дељење идеја и стручности унутар и ван школе, укључујући и кључне заинтересоване стране.

Наставници су овлашћени да делују заједно како би подржали ефикасно учење и поучавање и унапредили сопствену дигиталну компетенцију. Ученицима се пружа могућност да развију вештине за ефикасну и безбедну сарадњу са другима. Школа континуирано преиспитује квалитет и одрживост својих активности сарадње и тражи нове могућности за партнерство.