Основни подаци о школи

ОШ "Ђура Јакшић" у Ћуприји је наследница Прве ћупријске школе и спада у најстарије школе у Србији. Школа се налази у улици Карађорђева бр. 46.

Тренутно школу похађа више од 700 ученика. Колектив школе чине: 83 радника, од тога 41 наставник, 20 наставника разредне наставе; 2 вероучитеља; 10 помоћних радника; 2 домара; директор, педагог, психолог, библиотекар, секретар, благајник, књиговођа и шеф рачуновођства.

У школи раде и бројне секције (новинарска, драмска, хор и оркестар, рецитаторска, спортска...).

djura-jaksic-stara-slika

Остали простор чине: четири канцеларије; простор за продужени боравак и школска библиотека чији се књижни фонд стално увећава и у сваком тренутку омогућава ученицима да дођу до потребне лектире или литературе. Отворени школски простор обухвата школско двориште и терен за мали фудбал.

djura-jaksic-stara-slika

Матична школа располаже са 3 учионице и са још 9 опремљених кабинета (кабинет за биологију; кабинет за физику и хемију; кабинет за информатику и рачунарство (медијатека); кабинет за географију и историју; кабинет за математику; кабинет за српски језик; кабинет за стране језике; кабинет за музичку културу; кабинет за техничко и информатичко образовање и ликовну културу).