Беџ за вредновање образовања

О беџу за вредновање образовања

Наставници користе дигиталне технологије за формативно и збирно оцењивање. Они користе дигиталне технологије како би побољшали повратне информације и помогли ученицима да унапреде своје учење у настави лицем у лице иу својим активностима комбинованог учења.


Наставници користе податке да информишу о ефикасности своје наставе, да индивидуализују учење и повратне информације, али користе и податке за подршку постављању циљева које предводе ученици и њихове колеге.