ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Календар рада за школску 2020./2021. годину

Школска година почиње 01.09.2020.


Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи редовна настава ће се одвијати по посебном плану и програму који је усвојен на наставничком већу према наставном распореду.


Разредна настава почиње у 08:00 и радиће у две групе, док предметна настава почиње у 13:30 и радиће наизменично по данима у две групе.


Јесењи распуст почиње у среду 11.11.2020., а завршава се у петак 13.11.2020.


Одељенско и наставничко веће у првом тромесечју првог полугодишта одржаће се 16.11.-17.11.2020.


Родитељски састанци биће одржани у периоду од 18.11-19.11-2020. према јавно истакнутом распореду.


Зимски распуст почиње у четвртак 31.12.2020., а завршава се у петак 08.01.2021.


Други део распуста почиње у понедељак 01.02.2021., а завршава се у уторак 16.02.2021.


Прво полугодиште завршава се у петак 29.01.2021., а друго полугодиште почиње у среду 17.02.2021.


Одељенска већа ради утврђивања успеха на крају првог полугодишта биће одржана 28.02.2021.


Родитељски састанци одржаће се 01.02.2021. према јавно истакнутом распореду.


Дани резервисани за пробни пријемни су од 26-27.03.2021.


Одељенска већа ради утврђивања успеха на крају трећег оцењивачког периода за ученике од 1.-8. разреда биће одржана у среду 07.04.2021., а наставничко веће 08.04.2021. године.


Родитељски састанци биће одржани у четвртак 08.04.2021. и петак 09.04.2021. према јавно истакнутом распореду.


Пролећни распуст почиње у петак 30.04.2021., а завршава се у петак 07.05.2021.


Школска година за 8. разред завршава се 04.06.2021., а за ученике од 1.-7. разреда 18.06.2021.


Одељенско веће за 8. разред је 07.06.2021., а наставничко веће за крај наставне године за 8. разред 07.06.2021., касније истог дана.


Разредни и поправни испити за ученике 8. разреда у јунском испитном року биће у периоду од 08.06.-14.06.2021.


Одељенско и наставничко веће 8. разреда после поправник и разредних испита на крају школске године биће одржана 15.06.2021.


Другарско вече ће бити одржано у јуну 2021., а датум одржавања ће се накнадно одредити у зависности од епидемиолошке ситуације у земљи.


Крај наставне године за 8. разред је 18.06.2021.


Одељенско и наставничко веће за ученике од 1.-7. разреда биће 17. и 18.06.2021.


Родитељски састанци ће се одржати 28.06.2021. према јавно истакнутом распореду.


Поправни и разредни испити биће организовани у августовском року.


За ученике од 1. до 7. разреда летњи распуст почиње у понедељак 21.06.2021. а завршава се у уторак 31.08.2021.