ДОКУМЕНТА

Листа докумената

Одлука о избору уџбеника за школску 2023/2024. годину.
Сатница звоњења - 2022/2023.
Анекс школског програма - школска 2022/2023.
Термини консултација са наставницима - школска 2022/2023.
Листа одабраних уџбеника - школска 2022/2023.
Табела уџбеника за школску 2022/2023.
Табеларни преглед календара рада за школску 2021/2022.
Распоред часова за матичну школу и Јовац за школску 2021/2022.
Календар рада за школску 2021/2022.
Календар образовно-наставних активности за школску 2020/2021.
Годишњи план рада школе за школску 2019./2020. годину
Јединствени списак ученика - мала матура 2020.
Календар такмичења 2019./2020.
Продужетак рока за пријаву на конкурс - обавештење 2
Продужетак рока за пријаву на конкурс - обавештење 1
Обустављање конкурса због ванредног стања
Тестирање деце за упис у први разред - обавештење
Сатница родитељских састанака - август 2020.
Правилник о друштвено-корисном раду ученика
Правилник о оцењивању 2019./2020.
Правилник о поступању у случају насиља 2019.
Распоред часова за Ћуприју за школску 2019./2020.
Распоред часова за Јовац за школску 2019./2020.
Ред вожње Кованица - Паљане - Ћуприја
Ред вожње Ћуприја - Супска - Крушар - Исаково - Вирине