ж

Беџ за менторство Заједнице дигиталних школа у Европи

О беџу за менторску школу (менторство)

Школа је препозната као дигитално зрела школа кроз Digital School Awards програм или друге програме награда. Школа је користила критеријуме социјалне инклузије да идентификује најмање две партнерске школе и почела је да дели своју експертизу на основу потреба партнерских школа (идентификованих делимично или у целини кроз СЕЛФИ акциони план сваке школе).

Дељење знања и искустава школе је интерактивно и реципрочно са узајамним посетама на мрежи и сајтовима како би се подржало спровођење мера подршке у учионици.