Беџ за руковођење

О беџу за руковођење

Школа је показала лидерство и визију кроз добро развијену и широко схваћену дигиталну стратегију засновану на честим консултацијама. Стратегија подржава иновације у учењу и подучавању у форматима учења лицем у лице и комбинованог учења, а такође подржава развој процене и дигиталних партнерстава.

Школа има писану дигиталну стратегију. Дели се, прегледава и ажурира у консултацији са наставницима и помаже у фокусирању на дигитално богату наставу, учење и оцењивање у директном и комбинованом формату учења. Стратегија негује партнерства и подстиче безбедност на интернету и поштовање ауторских права.