Беџ за селфи школски извештај Заједнице дигиталних школа у Европи

О беџу за селфи школски извештај

Школа је завршила најмање један циклус СЕЛФИ оквира.


У том циклусу школа је користила своје податке да идентификује развојне циљеве и стави те циљеве у акциони план.


План је идентификовао активности, ресурсе, временски оквир, особље и партнерства потребна за постизање успеха и има консензус већине наставника.