Беџ за наставу и учење

О беџу за наставу и учење

Наставници у школи користе низ дигиталних технологија за наставу на часу и у контексту комбинованог учења. Они такође користе ове дигиталне технологије за планирање, администрацију и процену на начине који негују сарадњу, креативност, међупредметне активности. Сајбер отпорност и безбедност на интернету се нашироко проучавају и подстичу.

Наставници рутински користе дигиталне технологије, укључујући виртуелна окружења за учење и планирање, за развој ресурса, за наставу, за сарадњу и за администрацију. Они користе дигиталне ресурсе како би ученицима пружили могућности да развију креативност, да се укључе у сарадњу, да подрже самостално учење и да учествују у међупредметним активностима кроз директне и комбиноване формате учења.

Уз то, наставни кадар користи и негује снажне праксе безбедности на интернету. У појединим ситуацијама, када је то примерено, ученици користе сопствене дигиталне уређаје у учењу.