Беџ за дигиталну компетенцију ученика

О беџу за дигиталну компетенцију ученика

Ученици у школи показују низ дигиталних вештина које се примењују у настави и у контексту комбинованог учења.


Њихова искуства су слична у свим предметима и фазама њиховог учења.


Они демонстрирају безбедне и одговорне онлајн навике и праксе док користе дигиталне технологије за подршку широком спектру активности учења унутар и ван школе.