Упис ученика у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину

Упис ђака првака у ОШ "Ђура Јакшић" од 1. априла до 31. маја

Упис у први разред основне школе "Ђура Јакшић" за школску 2022/2023. годину почиње 1. априла 2022. године и траје до 31. маја 2022. године.

У први разред школске 2022/2023. године уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године).

Када је у питању превремени упис, деца од шест до шест и по година (деца рођена од 01.03.2016. до 31.08.2016. године) могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог изабраног педијатра и на основу мишљења интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.

Упис деце можете извршити:

1. електронским путем преко портала Е-управе (кликните ОВДЕ)
2. телефонским путем на бројеве телефона 035/8470-555 и 063/413-558 од 8 до 13 часова
3. лично, доласком у школу код стручне службе од 8 до 13 часова

Родитељи приликом уписа дететa не подносе ниједан документ у папирном облику. Документа за упис (извод из матичне књиге рођених, доказ о обављеном лекарском прегледу и доказ о пребивалишту) школа прибавља по службеној дужности електронским путем преко апликације Е-упис.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, потребно је да родитељ достави школи потврду о лекарском прегледу.

Уверење о завршеном припремном предшколском програму доставља се накнадно по добијању од предшколске установе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу писменог захтева родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Заказивање термина за тестирање детета у основној школи обављаће стручна служба школе телефонских путем, контактирајући родитеље деце која су се пријавила за први разред наше школе.

Испитивање детета врши психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандарних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.