Međunarodno istraživanje čitalačke pismenosti 2021.

Međunarodno istraživanje čitalačke pismenosti

PIRLS 2021 je peto međunarodno istraživanje učeničkih postignuća u nizu koje organizuje Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih dostignuća (IEA). U ovom važnom međunarodnom projektu učestvuje više od 50 zemalja, a Republika Srbija prvi put.

Posvećeno je unapređivanjeu nastave i procesa razumevanja čitanja kod učenika četvrtog razreda. Čitanje je verovatno najvažnija veština koju dete može da razvije i krucijalna je za postizanje uspeha, kako u školi, tako i kasnije u životu.

U našoj zemlji je za učešće u ovom projektu izabrano 170 škola, među kojima se našla i naša škola. Učenici četvrtog razreda matične škole su 17.03.2021. godine učestvovali u istraživanju radeći test, koji podrazumeva procenu čitalačkih sposobnosti. Zahvaljujemo se svim učenicima koji su se i pored trenutne epidemiološke situacije odazvali na poziv škole i bili deo ovog važnog projekta.