ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Измена плана ЈН

ТЕХНИЧКА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2018 ГАСНО УЉЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5/2018 ГАСНО УЉЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 5/2018 ГАСНО УЉЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5/2018 ГАСНО УЉЕ


 

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 4-2018

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 4/2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ 4/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4/2018

ОДГОВОР  НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА ПОНУДУ ЈН 4/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕВОЗ ЈН 4/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕВОЗ 4/2018

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМАПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ ЈН бр.3/2018

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3/2018

 

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДE 2

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2/2018

ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ КОНКУРСА 2/2018

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА 2/2018

Одлука о додели Уговора

 

 

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ - ЈАВНА НАБАВКА бр.1.1.1/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1.1/2018

 


ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - Одлука о додели Уговора 2017-2018

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - измена и појашњење конк.док.

Обавештење о поднетом захтеву

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - позив (поновљени) 2017-2018

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - конкурсна документација (измењена) 2017-2018

ОДЛУКА - рекреативна настава 2017-2018

ОДЛУКА - екскурзија 2017-2018

ПОЗИВ - рекреативна настава 2017-2018

ПОЗИВ - екскурзија 2017-2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - рекреативна настава 2017-2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - екскурзија 2017-2018

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - измена и појашњење конкурсне документације

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2017-2018 - конкурсна документација

СТРУЈА 2017 - одлука

СТРУЈА 2017 - конкурсна документација

СТРУЈА 2017 - позив

ЛОЖ УЉЕ 2017 - одлука

ЛОЖ УЉЕ 2017 - позив

ЛОЖ УЉЕ 2017 - конкурсна документација 


 ПОЗИВ настава у природи 2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА настава у природи 2017

ПОЗИВ екскурзија 2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА екскурзија 2017


  

Одлука СТРУЈА 2016

Конкурсна документација СТРУЈА 2016

Позив за СТРУЈУ 2016


ОДЛУКА за нафту 2016

Позив НАФТА 2016

Конкурсна документација НАФТА 2016


ЕКСКУРЗИЈА - конкурсна документација

ЕКСКУРЗИЈА - позив за подношење понуда

НАСТАВА У ПРИРОДИ - конкурсна документација

НАСТАВА У ПРИРОДИ - позив за подношење понуда

ОДЛУКА - настава у природи

ОДЛУКА - екскурзија

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kuşadası escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle