Историјат наше школе

 

 ОШ ,,Ђура Јакшић“ у Ћуприји  је наследница Прве ћупријске школе и спада у најстарије школе у Србији. Према истраживањима, прва школа у Ћуприји је отворена 1805. године. Школа је била смештена у згради некадашње кафане ,,Синђелић“.


У току 1815. године по завршетку Другог српског устанка започео је процес обнављања школа, тако да су прве ,,мале“ школе отворене у Београду, Јагодини и Ћуприји.

 


Школа је сељена више пута до 1890. године, када је изграђена садашња зграда. Намера је била да та иста зграда послужи и за Гимназију, али је ова отворена тек 1909. године. 

За време Балканског рата 1912. године, школа је претворена у болницу, а у току I светског рата је уништена сва школска имовина: библиотека, архива, намештај, учила, столарија. Школа је почела да ради тек 8. маја 1919. године.      

У школи се радило у течајевима од по 3 месеца, тако да су деца за једну годину завршавала основну школу.

Број одељења се стално увећавао, тако да је 1928. године било 12 одељења, наредне године 14 одељења, а школске 1934/35. године,17 одељења са истим бројем наставника.

За време II светског рата у згради школе је била смештена немачка војска. Настава се држала по приватним зградама. Школа поново почиње са радом школске 1944/45. године. 

Школске 1953/54. године, формирана је осмогодишња школа у чији су састав ушли ученици нижих разреда гимназије и основне школе. Исте године се и при школи отвара забавиште са педесеторо деце.

У току школске 1957/58. године, школа је адаптирана. Иако је после тих радова школа располагала са 12 пространих учионица, просторијом за радионицу, физичким кабинетом и канцеларијама за наставнике и руководиоце, школски простор је био мали према броју ученика. Још четири одељења су радила у згради гимназије и основне школе. Недостајале су просторије за смештај кабинета, фискултурна сала, просторије за читаоницу и библиотеку.

Тешкоће школе у погледу школског простора су ублажене 1960/61. године добијањем сутерена новоподигнуте зграде Завода за социјално осигурање.

Фебруара 1969. године отворена је нова монтажна школска зграда са шест учионица за разредну наставу. Посебна пажња у то време посвећивана је модернизацији наставног процеса. Набављена су нова наставна средства, учила, опрема, апарати. Велики број учила (графикона, макета и разног дидактичког материјала) израдили су наставници са ученицима. У сарадњи са Графичким предузећем ,,Младост“ из Ћуприје школа је 1961. године добила штампарију. У њој је годинама штампан лист ученика ,,Наша реч“. Након три године, 1964. године, од Школе ученика у привреди добијене су просторије за фискултурну салу, столарску радионицу и фотокомору. Ђачка задруга која је формирана у то време радила је до 2000. године. Школа је имала своју економију (фарму живине, фарму свиња и петнаест кошница) у издвојеном одељењу у Иванковцу.

Данас школу чине: осморазредна матична школа у Ћуприји са двадесет четири одељења; осморазредна школа у Јовцу са осам одељења и четвороразредне школе у Иванковцу- Паљану са четири одељења; Бигреници са четири одељења ; Кованици и Остриковцу са по једним одељењем. Школа у Старом селу не ради од 2003. године, јер нема довољно ученика, тако да ученици из Старог села похађају наставу у Кованици. Током бомбардовања 1999. године, срушена је мала монтажна зграда у Ћуприји, у  којој су ученици нижих разреда похађали наставу.

Тренутно школу похађа више од 700 ученика. Колектив школе чине: 83 радника, од тога 41 наставник, 20 наставника разредне наставе; 2 вероучитеља; 10 помоћних радника; 2 домара;  директор, педагог, психолог, библиотекар, секретар, благајник, књиговођа и шеф рачуновођства.

Матична школа располаже са 3 учионице и са још 9 опремљених кабинета (кабинет за биологију; кабинет за физику и хемију; кабинет за информатику и рачунарство (медијатека); кабинет за географију и историју; кабинет за математику; кабинет за српски језик; кабинет за стране језике; кабинет за музичку културу; кабинет за техничко и информатичко образовање и ликовну културу).

Остали простор чине: четири канцеларије; простор за продужени боравак и школска библиотека чији се књижни фонд стално увећава и у сваком тренутку омогућава ученицима да дођу до потребне лектире или литературе.

Отворени школски простор обухвата школско двориште и терен за мали фудбал.

У школи раде и бројне секције (новинарска, драмска, хор и оркестар, рецитаторска, спортска...).  

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kuşadası escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle